How can we help you today?

Seuraa

Rahastoraportin osiot

Kun luot uutta rahastoraporttia, lisää siihen tarvitsemasi kaaviot. Voit myös lisätä vapaan tekstikentän omia muistiinpanojasi varten.

Tuotto (trendikaavio)

Tämän vaihtoehdon avulla voit luoda salkun tuottoon perustuvan trendikäyrän. Se näyttää prosenttiosuuden vuosineljännekseltä koko salkun osalta.

Laskukaava on NOI € / (viimeisin) kiinteistön arvo € *100

fund_report__trend_yield_FI.png

Investointi (ympyräkaavio)

Kaavio sisältää erittelyn markkina-arvon perusteella. Viittä prosenttia suuremmat arvot esitetään kiinteistökohtaisesti. Jos arvo on pienempi kuin 5 %, nämä lasketaan yhteen Muut -segmenttiin.

Kiinteistö > Info -välilehti > Kohteen arvo

fund_report__pie_chart_investment_FI.png

Suurimmat vuokralaiset (ympyräkaavio)

Kaavio esittää odotetun vuokratuoton mukaan suurimmat vuokralaiset. Viittä prosenttia suuremmat arvot esitetään vuokralaiskohtaisesti. Jos arvo on pienempi kuin 5 %, nämä lasketaan yhteen Muut -segmenttiin.

fund_report__pie_chart_biggest_tenants_FI.png

Investointistrategia (ympyräkaavio)

Hankinta-arvo perustuu koko rahaston hankinta-arvojen yhdistelmään ja se on jaoteltu strategian mukaan. Ympyräkaavio näyttää strategian osuuden prosentteina.

Kiinteistö > Strategia -välilehti

fund_report__pie_chart_investment_strategy_FI.png

Vuokrareskontra (taulukko)

Taulukkoa luodessa voit valita huomioidaanko tulevat vuokrat. Lisäksi voit poistaa tietoja näkyvistä napsauttamalla kolmea viivaa oikeassa yläkulmassa. Luomisvaiheessa otsikot ovat englanniksi, mutta valmiissa raportissa ne ovat suomeksi.

Taulukkoon tulevat tiedot:

 • kiinteistön nimi (property name)
 • vuokralaisten lkm (number of tenants)
 • vuokrattu ala (sum of leased area)
 • vapaa ala (sum of vacant area)
 • kokonaisvuokratuotto (total rent income)
 • vajaakäyttö (vacancy)
 • vajaakäyttöaste (vacancy amount)
 • kiinteistön maturiteetti (maturity)
 • päävuokralainen (main tenant)
 • päävuokralaisen vuokrattu ala (leased area of the main tenant)
 • päävuokralaisen vuokratuotto (total rent income of the main tenant)
 • päävuokralaisen vuokratuotto % (main tenant rent in %)

fund_reports_4_FI.png

Vierintäpalkkien avulla näet taulukon tiedot. Esimerkkitaulukon koko on 1x4.

fund_report__table_rent_roll_large_FI.png

Rahaston tiedot

Osiota luodessa voit valita haluatko kaikki alla olevat tiedot näkyviin vai poistaa osan niistä klikkaamalla niiden edessä olevaa rastia. Huomaa, että toimintoa ei voi perua, joten mikäli poistat tarpeellisen tiedon vahingossa, sinun on luotava osio uudelleen.

 Oikeassa reunassa olevalla vierityspalkilla näet kaikki arvot.

 • Valuutta
 • Riskiluokka
 • Kiinteistöomaisuuden käypä arvo
 • Kohteiden lukumäärä
 • Rahaston sijoittajien lukumäärä
 • Vuokralaisten lukumäärä
 • Vuokrattava pinta-ala (m²)
 • Kohteiden käyttöaste (%)
 • Vuokrasopimusten keskipituus (vuosia)
 • Jäljellä olevat yhtiöpanokset
 • Pankkilainat
 • Rahaston sijoitussitoumukset yhteensä
 • Rahaston sijoitussitoumuksista kutsuttu yhteensä
 • Rahaston kutsumattomat sijoitussitoumukset
 • Maturiteetti
 • Vieraan pääoman suhteellinen osuus (loan to value, LTV)
 • Vieraan pääoman korkosuojausaste (%)

fund_report__fund_information_2_FI.png

Vapaa tekstikenttä

Kynätyökalun avulla voit muokata vapaata tekstikenttää.

fund_report__free_text_1_FI.png

Hyödynnä tekstinmuokkaustoimintoja, luo listoja ja hyperlinkkejä. Tallenna.

fund_report__free_text_2_FI.png

Maturiteetti (mittari)

Tämä mittari näyttää koko rahastosalkun keskimääräisen maturiteetin.

fund_report__maturity_FI.png

 

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
0/0 koki tästä olevan apua
Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö

0 Kommentit

Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.